Peer counselen op 20 april

Op zaterdag 20 april 2019 zal stichting Perceval voor de vierde keer een workshop peer counselen organiseren.

Met peer-counselen kun je je hart luchten en positieve veranderingen tot stand brengen in je leven. Het is een strakke vorm waarin je op gelijkwaardige manier met iemand anders werkt aan de dingen die je moeilijk vindt en viert wat goed gaat. Marlies Tsjallingii, ervaren co-counseler, is weer bereid gevonden om ons de beginselen van peer-counselen te leren. De groep is geschikt voor beginners en mensen die het al vaker gedaan hebben

Wanneer: zaterdag 20 april, 13.30 tot 16.30 (inloop vanaf 13 uur)
Prijs: Pay What You Can
Locatie: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam
Als je mee wilt doen, stuur een email naar Miriam Krekel: stichtingperceval@gmail.com

Jaarverslag 2018

Het vijfde (!) jaarverslag van stichting Perceval is klaar. We hebben in één jaar weer veel bereikt en georganiseerd: de bibliotheek is begonnen met het uitlenen van boeken en een maandelijkse inloop, lezingen, workshops en anderen bijeenkomsten over Mad Studies onderwerpen, een onderzoeksgroep Het Zelf, Bewustzijn en Spiritualiteit, Peer Counselen, een goedbezochte inspiratiemiddag over respijtzorg, samenwerking met Sensitive Bitches en meer. Lees er over in het jaarverslag 2018 van stichting Perceval.

Voorblad van jaarverslag van stichting Perceval 2018. Met een tekening van een afbeelding van een vrouw die een boek leest. Om haar hoofd zweven kleurige slierten en twee hoofddeksels (van een nar en een hoed uit Alice in Wonderland)

Perceval 5 jaar: de grote Perceval Quiz, Astronaut en AnnAmontAnA

Op vrijdag 22 maart vierde stichting Perceval haar vijfjarig bestaan. Grietje en Floris bedankten iedereen die had meegewerkt aan de organisatie en gaven een samenvatting van wat er en die vijf jaar allemaal ontstaan is.

Optreden van Astronaut

We hadden drankjes en hapjes, de grote Perceval Quiz, er was een loterij en twee spetterende optredens – van Astronaut (gevoelige liedjes, diepzinnige teksten, gitaar en trompet – gaan binnenkort on tour en AnnAmontAnA met een wel heel bijzonder tableau vivant.

Tableau vivant van AnnAmontAnA

De eerste vijf jaar van Perceval zitten erop. Wij hebben zin in de volgende vijf jaar. En hebben nog zoveel dromen, wensen en plannen… Zoals een boek over Mad Studies en een symposium, meer peer counseling en WRAP, een multicoloured MadQueerHighTea, een eigen ruimte, een ervaringsdeskundige coöperatie worden, een crisishuiskamer/ respijthuis.

In maart is er een nieuwe Mad Studies-leesgroep gestart, en in april komt er weer een peer-counceling workshop aan en we gaan door met onze maandelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek op de Hoogte Kadijk. Kom gerust eens langs!

Overzicht van de activiteiten van stichting Perceval de afgelopen 5 jaar

2013

Learning experience New York

2014

Eerste canvasmodel (meerjarenplan)

Oprichting stichting Perceval

Fondsenwerving WRAP Brouwerij

Eerste Mad Studies-leesgroep

Leesgroep Eenzaamheid,verbinding, angst en vervreemding

Masterclass Sara Goodman voor ervaringswerkers Arkin

2015

Schrijfgroep

Bijeenkomst stemmen horen i.s.m. stichting Weerklank

Harm reduction-gids afbouwen psychofarmaca

Mad Studies-leesgroep en bibliotheek

Leesgroep Eenzaamheid,verbinding, angst en vervreemding

Presentatie op conferentie Making sense of Mad Studies, Durham, UK.

Opleiding tot WRAP facilitators i.s.m. stichting de Brouwerij

2016

Twee Mad Studies-leesgroepen

Schrijfgroep

Poster presentatie Disability Studies Conferentie, Lancaster UK.

Vrijwilligers Perceval volgen opleiding co-counseling

Leesgroep Eenzaamheid,verbinding, angst en vervreemding

Perceval is aanwezig bij: Meet the Xperts en Crazywise

Floris bezoekt de VS: Crisisrespijtproject PEOPLe, Inc.

2017

Workshop Craig Lewis en Sherry Craig: Better Days

Mad Studies-leesgroep

Leesgroep Eenzaamheid,verbinding, angst en vervreemding

Individuele belangenbehartiging

2018

Peer Counselen

Presentaties Mad Studies: Vrije Gemeente,  Waanzin Festival, Adstructie, Disability Studies conferentie Berlijn.

Presentaties voor hoofdbehandelaren Mentrum, ARTcongres.

Inspiratiebijeenkomst crisisrespijtzorg

Groep: Zelf, bewustzijn en spiritualiteit

Sensative bitches meets Crazywise en Outsider Art

Drie Mad Studies-bijeenkomsten

2019

Peer Counselen

Opleiding eCPR i.s.m. stichting Hersteltalent

Mad Studies-leesgroep

Een crisis is een kans om te leren en te groeien. Verslag van bijeenkomst over crisisrespijt op 18 oktober 2018

Stichting Perceval organiseerde – in samenwerking met Mentrum en De Regenboog – een inspiratiebijeenkomst over het onderwerp ‘crisisrespijthuis’. Speciale gast bij was Steve Miccio uit Amerika, oprichter en CEO van Rose House, een crisisrespijthuis in de staat New York.

Floris Broekhuizen geeft een presentatie, rechts een dia met het woord 'Welkom'.
Floris Broekhuizen, stichting Perceval.

Verslag van de inspiratiemiddag op 18 oktober (Nederlands) (.docx)

Presentatie Floris Broekhuizen over voorwaarden voor respijtzorg (Nederlands) (.pptx)

 

 

 

Presentatie Steve Miccio over de effecten van respijtzorg bij People Inc. (Engels) (.pptx)

Steve Miccio praat, rechts is een foto van het gezellige interieur van een respijthuis te zien.
Steve Miccio, CEO People Inc., New York.

Max Huber presenteert een powerpoint met de tekst 'leadership and staff'.
Max Huber, Hogeschool van Amsterdam

Presentatie Max Huber: Self-managed residential programs in The Netherlands (Engels) (.pptx)

Crisisrespijt: Transforming crisis into an opportunity to heal, learn and grow.

18 Oktober gaan we van 15 tot 19 uur met elkaar in Amsterdam het begrip crisisrespijthuis onderzoeken. Wat is het eigenlijk, welke varianten zijn er op dit model en hoe maak je de vertaalslag van een succesvol Amerikaans model naar Nederland? Past een respijthuis wel onder de paraplu van een GGZ-instelling? En wat houdt het begrip peerrun nou eigenlijk in?

Deze bijeenkomst is ontstaan naar aanleiding van een advies van de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van Arkin met de boodschap dat er meer crisisrespijtplekken moeten komen.

De crisisketen is oververhit en voor vrijwillige opname is nauwelijks nog plek. Gedwongen opnames worden daardoor vaak onvermijdelijk, maar leiden soms tot een extra trauma.

We gaan het hebben over hoe tot een duurzame menselijke oplossing te komen voor mensen in crisis. Iedereen is het er over eens dat het anders kan en moet. Maar hoe? En met en door wie? En hoe kunnen ketenpartners en ervaringsdeskundigen beter samenwerken?

HELAAS KUN JE JE NIET MEER AANMELDEN, WE ZIJN UITVERKOCHT (ook al is het gratis)

 

Kom naar de Taste Workshop Peer Counselen, zaterdag 12 januari 2019.

Voor de derde keer organiseert stichting Perceval een taste workshop Peer Counselen. Peer Counselen is een techniek voor lotgenotencontact dat je in tweetallen doet.

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 12 januari 2019

Tijd: 13.30 tot 16.30 (inloop vanaf 13 uur)
Prijs: Pay What You Can
Locatie: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam

Lotgenotencontact is belangrijk voor herstel. Maar lotgenotencontact gaat niet altijd zoals je zou willen; als de ander therapeutje gaat spelen, of met ongevraagd advies komt, of zich met je vergelijkt, kan dat heel vervelend zijn. Daarom willen we peer-counselen ontwikkelen, een methode die is afgeleid van het co-counselen uit de jaren 80 en 90.

Bij peer-counselen gelden drie regels:
1) Je spreekt van tevoren af hoeveel tijd je neemt en zorgt ervoor dat je allebei evenveel tijd hebt.
2) Je geeft elkaar om de beurt, volledig vrije aandacht. De één praat (of zwijgt) en de ander kijkt en luistert, zonder commentaar te geven.
3) Na afloop kom je niet terug op wat er gezegd is.

Deze regels lijken een beetje geforceerd, maar in de praktijk blijkt dat ze voor veel mensen een veilige omgeving creëren, waarin je als het ware hardop kunt denken. Zo vind je vaak je eigen oplossing voor de problemen die je uitspreekt.

Wil je eens een keer Peer-Counselen proberen? Of heb je eerder meegedaan en wil je verder gaan? Stuur dan een email naar Miriam Krekel, stichtingperceval@gmail.com.

(Let op, de Peer Counsel workshop van 1 december 2018 is vervallen)

Opnieuw: peer counselen bij stichting Perceval

Op zaterdag 29 september zal stichting Perceval voor de tweede keer een “taste workshop” peercounselen organiseren.
Lotgenotencontact is belangrijk voor herstel. Maar lotgenotencontact gaat niet altijd zoals je zou willen; als de ander therapeutje gaat spelen, of met ongevraagd advies komt, of zich met je vergelijkt, kan dat heel vervelend zijn. Daarom willen we peer-counselen ontwikkelen, een methode die is afgeleid van het co-counselen dat we kennen uit de jaren 80 en 90.

Bij peer-counselen gelden drie regels:
1) Je spreekt van tevoren af hoeveel tijd je neemt en zorgt ervoor dat je allebei evenveel tijd hebt.
2) Je geeft elkaar om de beurt, volledig vrije aandacht. De één praat (of zwijgt) en de ander kijkt en luistert, zonder commentaar te geven.
3) Na afloop kom je niet terug op wat er gezegd is.

Deze regels lijken een beetje geforceerd, maar in de praktijk blijkt dat ze voor veel mensen een veilige omgeving creëren, waarin je als het ware hardop kunt denken. Zo vind je vaak je eigen oplossing voor de problemen die je uitspreekt.

Wil je eens een keer Peer-Counselen proberen? Of heb je in februari meegedaan en wil je verder gaan? Stuur dan een email naar Miriam Krekel, stichtingperceval@gmail.com

Zaterdag: 13.30 tot 16.30 (inloop vanaf 13 uur)
Prijs: Pay What You Can
Locatie: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam

Screentalk: Crazy Wise en Outsider Kunst, vrijdag 10 augustus

De vertoning van twee documentaire films (eerst CrazyWise, dan Outsiderkunst) en discussie erna, is in nauwe samenwerking georganiseerd met stichting Perceval. Vrijdag vanaf 17.00 uur, eerst de twee films, dan presentaties en een discussie door Bo Jobse en Floris Broekhuizen. Mensen kunnen ook een gedeelte van het programma doen (alleen CrazyWise bekijken of alleen de Outsider art film + discussie). Ik, Grietje Keller, kijk uit naar een interssante avond en hoop jullie daar te zien.

Thema’s van de tentoonstelling: #queer #lesbisch #madness #stemmenhoren #zwartwit #MoederDochterZus

Thema’s van de documentaires: #shamanism #cliëntenbewegingUSA #madness #outsiderart #madstudies

De uitnodiging hieronder is in het Engels, maar het programma zal voornamelijk in het Nederlands zijn:

**Invitation**

Twee vrouwen (Anne K. en Vita S.) houden twee witte vellen papier voor hun gezicht. In de spleet tussen de vellen papier zijn hun ogen zichtbaar.

Gallery WM, in conjunction with St. Perceval & Bo Jobse, are delighted to present:

ScreenTalk: CRAZYWISE & OUTSIDER ART

Date: Friday, August 10th 2018

Time: 17:00 doors open

Location: Gallery WM; Elandsgracht 35, 1016 TN

As part and parcel of the exhibition “Sensitive Bitches – A Journey Through Identities” by anne k. & vita s., Gallery WM, in conjunction with St. Perceval & Bo Jobse, is organising a ScreenTalk / Film-night that focuses on the relationship between, Big Pharma, psychology and visual art. Two films, CrazyWise (2017 dir. Phil Borges) and Outsider Art (2018 dir. JW van Reijen), will be screened at the Gallery WM in Amsterdam. There will be plenty of opportunities for drinks, snacks and discussions. You are hereby cordially invited!

CRAZYWISE 2017
Director: Phil Borges, Kevin Tomlinson
Scenario: Phil Borges
Duration: 1.22 min
Language: English, Dutch subtitles

OUTSIDER ART 2018
Director/ Scenario: Jan Wouter van Reijen
Co- production: ism AVRO TROS
Duration: 53 min
Language: Dutch, no subtitles

Program

17.00: door open
17.30: welcome by Sebastian Rypson
17:40: start CRAZYWISE
18:30: short break
18:40: resume CRAZYWISE
19:15: drink-, snack-, smoke-break

19:30 start OUTSIDER ART
20:30: presentation Bo Jobse
20:45: presentation Floris Broekhuizen
21:00 – 22:00: group discussion / multi-logue

No costs involved. Not wheelchair accessible.

This event has been organised in close cooperation with Grietje Keller (St.Perceval),
Floris Broekhuizen (sensitive bitch and chairman St. Perceval) and Bo Jobse ( intercultural psychologist (i-psy / specific field of interest: African culture) and auto-didactic artist known as ‘bothingness.’