Rapport Mental Health & Integration door The Economist

Het blad The Economist heeft een rapport uitgebracht over de situatie rond ‘mental health’ in Europa. Nederland staat op de zevende plek in hun index van goede zorg en integratie van mensen met ‘mental illness’. Boven Nederland staan: Duitsland, Groot Brittanië, Denemarken, Noorwegen, Luxemburg, Zweden.

Het rapport wijst er op dat in landen die op de index op nationaal niveau matig scoren, er regio’s zijn waar iedereen van kan leren. “Important islands of excellence exist in countries that are in the middle of the index rankings, such as Trieste in Italy, Lille in France and Andalusia in Spain.”

Nederland presteert het beste op de categorie Environment. Deze categorie houdt in de aan- of afwezigheid van beleid en voorwaarden zodat mensen met een “mental illness” een stabiel thuis en familieleven kunnen hebben. Hierbij is gekeken naar deïnstitutionalisatie, thuiszorg, “parental rights and custody”, ondersteuning van familie en mantelzorgers.

Het slechts scoorde Nederland op het gebied van Governance. Dit houdt in: de aan- of afwezigheid van beleid om stigma te reduceren. Daaronder vallen bewustwordingscampagnes en beleid dat aanmoedigt om mensen met “mental illness” beslissingen en beleid te beïnvloeden.

Verder noteert het rapport een gebrek aan betrouwbare en goed vergelijkbare data.

Het rapport schrijft verder: ” Mr Montellano of GAMIAN-Europe reports that the single biggest frustration for those with mental illness involves the workplace. (…) Work provides much more than a salary: it provides confidence, responsibility, a sense of belonging—things that are important for anybody.”

(Ik werd gewezen op dit rapport door een tweet van Soumitra Pathare @netshrink)

Het afbouwen van medicijnen.

Als je met mensen praat die ooit opgenomen zijn geweest of op een andere manier in aanraking zijn gekomen met de psychiatrie, zijn er een aantal terugkerende thema’s. Eén daarvan is: ik wil van mijn medicijnen af. Hierbij een uitgebreide gids van het Icarus Project hoe je dat kunt doen.

Klik op het plaatje voor de .pdf van dit e-book.

UPDATE 11 september 2015: Er is een Nederlandse vertaling van deze gids.

Stichting Perceval zoekt vrijwilligers

Stichting Perceval is het afgelopen jaar bezig geweest met te bepalen waar we voor staan en wat we willen. We hebben een ‘beleidsplan’ en hopen binnenkort een ANBI te zijn.

Nu zijn we op zoek naar mensen die zich bij ons willen aansluiten. Heb je een activiteit of idee waarvan je denkt dat het ten goede komt aan leden van De Brouwerij en/of onze doelgroep, neem dan contact met ons op (stichtingperceval@gmail.com) of spreek op De Brouwerij Floris, Grietje, Barbara of Teun aan. Misschien kunnen we samen werken.

Op dit moment is Stichting Perceval op zoek naar mensen die mee willen werken met ons. We zijn op zoek naar hulp bij de volgende taken:

– Onderzoek doen naar bestaande respijthuizen en de wensen voor een nieuw op te zetten respijthuis.
– Fonds-aanvragen schrijven
– Projectvoorstellen bedenken en/of opschrijven.
– Telefonisch contact onderhouden met fondsen.
– Donateurs werven.
– Artikelen schrijven voor de nieuwsbrief en de website.
– Teksten schrijven voor folders en andere publicaties van Stichting Perceval.
– Berichten schrijven en posten op social media (Facebook, twitter, e.a.)
– Beheer van Bibliotheek Perceval. (regelen boekenkast, 40 boeken registreren, aanwinsten bijhouden, uitleenregistratie)
– Secretaris-functies: notulen schrijven en archiveren, beleidsplan schrijven, contacten met belasting, donateursadministratie, adressenbestand bijhouden et cetera.

Vind je het leuk om bij te dragen aan onze jonge stichting, laat het ons weten.

stichtingperceval@gmail.com, of spreek ons aan op De Brouwerij.

Beleidsplan Stichting Perceval

Stichting Perceval is het afgelopen jaar bezig geweest om een beleidsplan te maken met het canvasmodel. Voor het aanvragen van de ANBI status vroeg de belastingdienst om het beleidsplan en een activiteitenagenda. Alles op een rij zettend voor de belastingdienst, ziet het er al heel indrukwekkend uit wat Stichting Perceval gedaan heeft en nog van plan is de komende jaren. Via onderstaande link kun je een .pdf van het beleidsplan downloaden:

Meerjaren beleidsplan2014-2016

Twee nieuwe leesgroepen bij Stichting Perceval

Er beginnen in november twee nieuwe leesgroepen bij Stichting Perceval:

1. Verstorende Kennis, Mad Studies leesgroep:

Mad Studies is in de Verenigde Staten voortgekomen uit de consumer/survivor/ex-patient beweging. Mad Studies onderzoekt met een kritische blik hoe ‘gekte’ gedefinieerd wordt en kan worden, voorbij het medische model. Lees verder.

2. Leesgroep over eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding:

Naar aanleiding van de bijeenkomst eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding binnen de eerste leesgroep Mad Studies gaven verschillende mensen aan één of meerdere vervolgbijeenkomsten rondom dit thema te willen volgen/organiseren. Lees verder.
Reading in the train, near The Hague, The Netherlands