Herstel dicht(er)bij

Dit jaar bestaat stichting Perceval al weer 7 jaar. In 2014 opgezet om alternatieven voor en aanvulling op het reguliere GGZ aanbod te creëren, met ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt: Voor Gekken, door Gekken. Waar iedereen welkom is zonder uitzonderingen.

Met Madstudies (theorie in plaats van therapie), Peercounseling (waar je zelf je eigen therapeut bent als het ware) en bijvoorbeeld Intentional Peer Support, waar het gaat om elkaars blik op de wereld proberen te begrijpen in plaats van helpen, probeert stichting Perceval echt een ander geluid te laten horen. 

Daarnaast blijft het zoeken en vinden van andere, menselijkere manieren om  mensen in een persoonlijke crisis bij te staan een speerpunt, denk aan crisisrespijt en individuele belangenbehartiging.

Voor de komende drie jaar hebben we een mooi projectplan gemaakt en we zijn dan ook trots en dankbaar dat wij zijn geselecteerd om mee te mogen doen met Herstel Dichtbij.

Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND. We willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis gebruik kan maken van een zelfregie- of herstelinitiatief. Maar ook dat deze initiatieven meer kans krijgen op duurzame financiering. Daarnaast werken, experimenteren en leren deelnemers binnen hun eigen praktijk en ook van elkaar.

We worden ondersteund met:

•          Financiële steun
•          Kennisdeling
•          Deskundigheidsbevordering
•          Coaching
•          Onderzoek

De komende drie jaar hopen we ons verder te ontwikkelen en te kunnen pionieren en groeien. Met 14 andere beginnende initiatieven en 15 reeds bestaande organisaties van elkaar leren en uitgroeien tot een netwerk van herstelwerkplaatsen en zelfregiecentra waar ervaringsdeskundigheid en herstel echt centraal staan.  Echt consumerrun dus en wat ons betreft 100% peerrun zeg maar.

En zoals eerder gezegd zijn we ambitieus en eigenzinnig en hebben we nogal wat op onze wensenlijst staan. Zo starten we dit jaar met filmproject “de Hoofdfilm”, komt er weer een nieuwe reeks Mad Studies, willen we Peercounseling verder uitrollen (eerst online en hopelijk na corona ook weer face2face) en we onderzoeken of er een herstelgroep met Ubuntu als uitgangspunt opgezet kan  worden. Daarnaast blijven we zoeken naar andere manieren om mensen in crisis bij te staan, denk aan crisisrespijt, Intentional Peer Support en individuele belangenbehartiging.

Stichting Perceval kijkt uit naar de komende drie jaar (en de jaren daarna) en we houden jullie op de hoogte van onze vorderingen en activiteiten.

Voor nu allegoeds voor in het nieuwe jaar en tot snel!

Floris, Miriam, Grietje, Marlou

Nieuwe Mad Studies leesgroep

In maart 2022 start er weer een nieuwe Mad Studies leesgroep. De leesgroep richt zich op de politiek rond gekte. In deze leesgroep bespreken we teksten vanuit het kennisgebied Mad Studies. Mad Studies staat kritisch tegenover het individualiserende perspectief van de psychiatrie. Ben je geïnteresseerd in vragen als: ben ik gek of is de wereld gek? Wat is de relatie tussen seksisme, racisme en psychiatrie? Kan de herstelbeweging fungeren als een vorm van verzet tegen mainstream psychiatrie? In de leesgroep krijg je woorden en ideeën aangereikt om je eigen positie te bepalen over diagnoses, taalgebruik, stigma, hulpverlening, ziekte-inzicht, Mad Pride en andere thema’s.

De leesgroep bestaat uit acht bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 11 maart in de middag: 14.30 tot 17 uur. Vervolgens vindt deze elke tweede vrijdag van de maand ‘s middags plaats (met een zomerstop in juli en augustus). De leesgroep vindt plaats in Amsterdam, buurthuis De Boomspijker, Recht Boomssloot 52, 1011EC Amsterdam. Mochten live bijeenkomsten door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn vindt de leesgroep online plaats.

Kosten zijn in overleg.

Heb je interesse in deelname of verdere vragen? Mail dan naar coordinatie@madstudies.nl.

Charlotte, Grietje en Fela.

Peercounselen

Na een lange aanlooptijd met workshops zijn we in september 2019 begonnen met maandelijks Peercounselen (PC) aanbieden. In maart 2020 kregen we de eerste “intelligente lockdown” en is PC eenmaal niet doorgegaan. Daarna zijn we op Zoom overgegaan. Dat had een paar onverwachte voordelen. Annemarie had een Zoomabonnement en wilde de bijeenkomsten wel hosten, op haar account. Zij was bezig met Co-counselen, de moederorganisatie van Peercounselen en bleek erg betrokken bij PC. Zij werd mede facilitator van PC.

Zoomen bleek prettig voor mensen die wilden counselen maar niet in Amsterdam wonen, of die het moeilijk vinden om hun huis uit te gaan. In de loop van de tijd ontstond er een groepje vaste bezoekers. Eén van hen doet regelmatig mee uit Spanje. Ingrid vond PC zo inspirerend dat ze bij Co-counselen Nederland de basistraining heeft gedaan. Ingrid is nu ook facilitator. Momenteel, tijdens de vijfde lockdown, denken we nauwelijks nog aan fysieke bijeenkomsten, hoewel we ze wel missen.

Met drie jaar ervaring, drie facilitators en de subsidie van Herstel Dichtbij, kunnen we gaan werken aan een Peercounselen 2.0, met meer deelnemers en misschien ook meer bijeenkomsten? We gaan onderzoeken hoe we meer mensen kunnen bereiken en toch ook de kwaliteit en intimiteit die we nu hebben behouden.

Hosten. Voor een Zoombijeenkomst heb je iemand nodig die aan de knoppen zit en de uitnodiging kan versturen. Het mooie van het programma Zoom is dat de host break-out rooms kan creëren, waarin een subgroep kan praten. Dat is fijn voor PC, omdat je je met z’n tweeën kunt afzonderen voor een sessie.

Facilitator betekent ongeveer ‘mogelijk maker’. Wij zijn geen begeleiders en als zeker geen therapeuten. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor diens eigen proces. Wij maken Peercounselen mogelijk door bijvoorbeeld een Zoombijeenkomst aan te bieden of de regels van PC uit te leggen.

Annemarie

Ingrid

Miriam

De Hoofdfilm

De Hoofdfilm: Films en gesprekken over psychische variatie, veerkracht en kwetsbaarheden.

Let op: Nieuwe datum! Woensdag 23 februari gaat door als de maatregelen het toelaten!

Woensdag 26 januari organiseren we (als de coronamaatregelen het toelaten) onze eerste filmavond met nabespreking. We zijn van plan dit maandelijks te doen. We willen met deze avonden bijdragen aan meer begrip voor psychische ingewikkeldheden. Een beweging op gang brengen die reeds gaande is: een beweging van uitspreken en naar elkaar luisteren, van inclusie en van het vieren van de psychische verschillen.
26 Januari in Lab 111 in Amsterdam om 18.30 vertonen we de poëtische documentaire Blue Monday, waarin drie jonge mensen op zoek gaan naar de waarheden en betekenis van hun psychotische belevingen. Aansluitend gaat Susanne Heering in gesprek met filmmaker Ingrid Kamerling, één van de hoofdpersonen van de film, journalist, schrijver en ervaringsdeskundige Jeroen Verkroost en het publiek. Aanmelden kan hier.