Een nieuw jaar met nieuwe plannen

Een persoonlijke noot van de voorzitter

Tweeduizend drieëntwintig, het jaar om dromen waar te maken!
Maar waar droom ik eigenlijk van?
Ik noem mijzelf onafhankelijk ervaringsdeskundig belangenbehartiger en zou het liefst mensen bezoeken die (gedwongen) opgenomen zijn, gewoon om er te zijn en de dialoog aan te gaan samen. En ze te laten weten dat ze niet gek zijn en niet alleen! En daarnaast een plek en / of community creëren waar je gewoon je zelf mag en kan zijn, ook als je je in een persoonlijke crisis bevindt. 
Volgende week word ik opgefrist als WRAP-facilitator, de twee maanden daarna staan in het teken van trainer worden in de Intentional Peer Support methodiek (IPS) en dit jaar volg ik de leergang sociaal ondernemen van het Oranjefonds, Mind en Instituut voor Publieke waarden. 
Een jaar om connecties te maken en dromen te delen. Met de Amsterdamse WRAP-facilitators, de Nederlandse zelfregie en herstelinitiatieven van Herstel Dichtbij en de internationale IPS community. Onzeker nog waar dit naartoe gaat leiden…

Perceval heeft een aantal pijlers: ervaringsdeskundigheid, educatie, emancipatie en (wederzijdse) empowerment. Ik denk dat Perceval met de Madstudies en IPS, Peerbuntu en de Hoofdfilm verandering kan brengen in hoe we kijken naar psychiatrische problematiek. Dat de psychiatrie slechts een perspectief is, weliswaar dominant in onze westerse maatschappij, maar niet per se waar. Ik geloof inmiddels dat we behoorlijk gebrainwashed zijn geweest, misschien met de beste intenties maar ik ben er klaar mee en ik ben boos; we zijn niet gek!!! 

(En ik wil een eigen plek : )

Een waanzinnig 2023 toegewenst!
Floris 

De Hoofdfilm 2023

In 2022 zijn we begonnen met de Hoofdfilm. Annemiek Kootstra had al langer een idee voor een filmavond over psychische kwetsbaarheid en samen met Marlou Ruijter is ze die gaan organiseren. In januari, bijna een jaar geleden, liet Perceval de eerste film zien: Blue Monday, een documentaire over de psychotische ervaringen van drie jonge mensen. Twee van die mensen waren ook bij het nagesprek aanwezig. Want dat is het idee van De Hoofdfilm; we KIJKEN niet alleen samen naar een film, we praten er ook met zijn allen over na. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de filmmaker en een persoon uit de film zelf uit te nodigen, maar dat lukt niet altijd. We draaiden Gioia, Toon W. is hersteld, The Wisdom of Trauma en S10: Storm om mij heen.
Deze eerste vijf films die Perceval vertoonde, waren te zien in LAB111, in de Kinkerbuurt. Een prachtige locatie, maar toch wat prijzig, dus gingen we op zoek naar een andere plek. Die vonden we in Westerpark, bij Filmhuis Cavia op de van Hallstraat. In november vertoonden we daar ‘The Player’ van John Appel en op 25 januari aanstaande staat ‘Crazywise’ op het programma. En zo zullen we voorlopig iedere twee maanden een Hoofdfilm organiseren.

Ander nieuws is dat we in gesprek zijn met de organisatoren van het West Beach Filmfestival om daar aan te haken. Dit filmfestival werd voor het eerst in 2003 georganiseerd en bestaat dit jaar dus 20 jaar!
Het is een openlucht filmfestival bij de Sloterplas dat voorheen altijd 10 dagen duurde en in september plaatsvindt. Het is nog niet zeker of het dit jaar ook weer 10 dagen zal zijn, daar wordt nu over vergaderd door de betrokkenen bij dit festival, zoals stadsdeel Nieuw West, Outdoor Cinema en nog een paar organisaties. Zij hebben gemerkt dat 10 dagen eigenlijk teveel is en dus zijn ze nu aan het overleggen of het anders kan. Dan is het dus de vraag of er nog ruimte voor Perceval is om een avond De Hoofdfilm te organiseren. WIJ willen in ieder geval graag met West Beach samenwerken, dus we hopen dat ze snel klaar zijn met overleggen zodat we weten of het doorgaat.
Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht je nieuwsgierig zijn naar het programma van West Beach 2022, zie: https://westbeachfilmfestival.com/.

Tot ziens bij Crazywise op 25 januari 18.30 in Filmhuis Cavia!