Over Stichting Perceval

Stichting Perceval is opgezet door Gekken, voor Gekken. Het woord ‘Gek’ gebruiken we als geuzennaam: we willen geen medische diagnoses gebruiken om onszelf te omschrijven. Iedereen is welkom bij ons.

Het maakt niet uit hoe je je noemt: Gek, anders (ex-)cliënt, (ex-)patient, hulpvrager, spiritueel ontwaakt, mens, Gekke activist, psychonaut, overlevende van de psychiatrie. Of misschien noem je jezelf iemand met een gebruiksaanwijzing, een alternatief georganiseerd brein, psychische avonturen, ervaring in de psychiatrie, psychische ingewikkeldheden, psychosociale beperking, een psychische stoornis, een emotionele aandoening, geestesproblemen? Of omschrijf je je zelf als iemand die in herstel, neuroatypisch, krachtig, hoogsensitief, uit balans, wiebelig, psychisch lijdt, mentaal moe, in de war, ziek, een chaoot, uniek, complex, emotioneel flexibel, in disbalans, in eenzame verwarring, overbelast, emotioneel overspoeld, heel bijzonder, door angst bevangen of indrukgevoelig is. Of als iemand die een gevoelig systeem, psychische beperkingen en talenten, mentale verstarring of een psychische geheime superkracht heeft. Of als een mens die worstelt met een overheersend gevoel van onveiligheid, leeft met mentale gevoeligheden en uitdagingen of met kwetsbaarheden, niet helemaal past in het algemeen geldende maatschappelijk verwachtingspatroon. Of als iemand die een rugzakje draagt met psychische beperkingen erin. Of misschien vind je dat je iemand bent die een beetje veel pech heeft gehad, ooit een crash heeft gehad, maar waar het nu prima mee gaat. Misschien leef je met moeilijkheden en/of ingewikkeldheden, soms door je eigen omstandigheden en eigenschappen en soms door je omgeving, daar waar je opgroeit en waarin en waarmee je leeft met jouw unieke mogelijkheden en obstakels.

(Trouwens: mensen die zichzelf normaal vinden, kunnen zich ook bij ons aansluiten.)

Oftewel: Stichting Perceval zet zich in voor mensen met bijzondere ervaringen, gedachten en/of gedrag en om hun marginalisering tegen te gaan. Bij alles wat wij doen en ondersteunen staat ervaringskennis centraal.

Stichting Perceval omarmt mensen:
die psychische ingewikkeldheden hebben of hebben gehad
– met bijzondere zintuigelijke en/of mentale ervaringen
– met mystieke/spirituele/bovennatuurlijke ervaringen
– die last hebben van een trauma
– in een isolement en/of mensen die zich eenzaam voelen
– en iedereen die zich bij hen betrokken voelt.

Kernwaarden:
– Onafhankelijk, Eigenwijs
– Kritisch, Radicaal, Activistisch
– Voor en door gekken, Ervaringskennis (perspectief/deskundigheid)
– Langzaam, Reflectief

Onze activiteiten:

Mad Studies lees-en studiegroepen

Bibliotheek Perceval – de catalogus is hier te vinden. Een download van de catalogus d.d. 29 november 2022 hier. De bibliotheek bevindt zich sinds juni 2023 op Keizersgracht 252C Amsterdam. Bezoek op afspraak.

Peerbuntu

De Hoofdfilm

Herstel Dichtbij

Intentional Peer Support (in ontwikkeling)

Uitgangspunten Stichting Perceval (zoals besproken najaar 2022) 

 • Buiten het medisch kader denken. Psychische ingewikkeldheden niet reduceren tot een ziekte.
 • Ervaringsdeskundigheid. Bestuursleden en andere beslissers hebben ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of levensontwrichtende levensgebeurtenissen meegemaakt.
 • Activisme, radicaal en tegendraads. Stichting Perceval is trots op zijn activistische en radicale gedachten en activiteiten. (kwadrant 4 van het theoretisch model van Guy Holmes. Zie: Perceval jaarverslag 2021, pagina 3 t/m 7)
 • Diversiteit. Perceval probeert binnen zijn vermogen om toegankelijk te zijn voor een grote diversiteit aan mensen. In bestuur, vrijwilligers, opdrachtnemers, deelnemers en samenwerkingspartners is er diversiteit op het vlak van gender, seksualiteit, etniciteit, generatie, levensbeschouwing, psychische ingewikkeldheden, klasse et cetera.
 • Emancipatie. Stichting Perceval spreekt liever niet over stigma, maar over discriminatie (saneism in het Engels, mentalisme in het Nederlands)
 • Consent-cultuur. Stichting Perceval vraagt mensen niet om over hun grenzen heen te gaan, bijvoorbeeld m.b.t. het geven van energie, geld, tijd enzovoorts. Er is ruimte voor vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers als het even minder goed met je gaat.
 • Langzaam. Stichting Perceval bepaalt zijn eigen tempo en hoeft niet mee in de vaart der volkeren.
 • Reflectie, analyse en nadenken. Stichting Perceval denkt graag na hoe de maatschappij in elkaar zit in relatie tot mensen die psychische ingewikkeldheden ervaren. (kwadrant 3 van het theoretisch model van Guy Holmes. Zie: Perceval jaarverslag 2021, pagina 3 t/m 7)
 • Accountability (ipv klachtenprocedure) moet nog uitgewerkt. Zie ter inspiratie: https://devrijeruimte.coach/klachtenaanspreekbaarheid en zoek op Transformative Justice.
 • Risico’s nemen. We gaan uit van mogelijkheden, vertrouwen, gelijkwaardigheid en kracht. We mogen falen. We mogen fouten maken en daarvan leren.
 • Onafhankelijkheid. Perceval is een onafhankelijke organisatie die graag samenwerkt. De medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van Perceval hebben vaak te maken (gehad) met de reguliere ggz. Hierdoor ontstaat regelmatig de verwarring dat Perceval de reguliere ggz wil veranderen, verbeteren of ondersteunen. Dit ziet Perceval niet als zijn taak en steekt daar geen tijd, energie of geld in. Op dit vlak zijn andere organisaties en de ggz zelf actief. Perceval werkt op sommige momenten op basis van gelijkwaardigheid samen met de reguliere ggz, met respect voor bovengenoemde uitgangspunten. Onderdeel uitmaken/overgenomen worden door een grotere, reguliere welzijnsorganisatie staat haaks op alle hierboven genoemde waarden.
 • Financiering. De voorwaarden van de financiering van Perceval moeten in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van Perceval. Perceval neemt geen geld aan van de reguliere farmaceutische industrie.

Activiteiten in het verleden:

Schrijfgroep (van 2015 tot en met 2017)

Filosofie leesgroep (van 2014 tot en met 2017)

WRAP-groep en WRAP-opvolggroep.

We willen in de toekomst opzetten:
Respijthuis (een tijdelijke herstelplek in een huiselijke omgeving).

Wij geloven in de kracht van het uitwisselen van bijzondere ervaringen. Deze ervaringskennis wordt nog veel te weinig gebruikt en is één van de belangrijkste bouwstenen van onze stichting.

We zetten ons in voor iedereen die op zoek is naar alternatieven voor de reguliere GGz, danwel initiatieven die (nog) niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Wilt u de projecten van Stichting Perceval steunen?

U kunt donateur worden van Stichting Perceval, daarvoor kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL27 TRIO 0784 9126 88 t.n.v. Stichting Perceval te Amsterdam o.v.v. ‘donateur’, of geef online via geef.nl.

Met uw bijdrage kunt onze jonge stichting en haar activiteiten en doeleinden financiëel en geestelijk steunen. Stichting Perceval heeft een ANBI status. Uitgebreide informatie over doneren.

Contact gegevens:

stichtingperceval@gmail.com

bezoekadres (op afspraak):

Keizersgracht 252

1016 EV  Amsterdam

Facebook

Twitter: @StPerceval

Kamer van Koophandel: 60264330

RSIN: 853833813

IBAN: NL27 TRIO 0784 9126 88

Doelstelling van Stichting Perceval:

Het ondersteunen en hun marginalisering tegen te gaan van mensen met bijzondere ervaringen, gedachten en/of gedrag en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Bestuur:

Floris Broekhuizen, voorzitter

Charlotte van der Veen, secretaris

Miriam Krekel, bestuurslid

Meerjaren beleidsplan 2014-2016 (.pdf)

Projectplan Herstel Dichtbij 2022-2024

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Trefwoorden (Stichting Perceval staat niet achter het gebruik van een deel van onderstaande woorden, maar publiceert ze op deze plek om mensen die zoeken op deze trefwoorden, van dienst te kunnen zijn): depressie, burn out, bipolaire stoornis, angststoornis, angst, eenzaamheid, schizofrenie, schizo-affectieve stoornis, psychose, hallucinatie, manie, wanen, waandenkbeelden, waandenken, stemmen horen, ADHD, ADD, OCD, borderline, schizoaffectieve stoornis, autisme, postpartum psychose, postpartum depressie, kraampsychose, persoonlijkheidsstoornis, psychiatrie, psychiatrische, psychische stoornissen, GGD, geestelijke gezondheid, crisis, crisisdienst, acute psychiatrie, psychiatrische kliniek, zelfmoord, suicide, verslaving, verzamelstoornis, stress, straatvrees, smetvrees, stigma, sociale fobie, slapeloosheid, dwang, paniekstoornis, obsessies, narcisme, manisch-depressieve stoornis, kindermishandeling, trauma, PTSS, eetstoornis, dysthyme stoornis, asperger, anorexia, boulimia, achtervolgingswaan, paranoia, privacy, stigma, stigmabestrijding, sanism, saneism, validisme, psycho-sociale beperking, mensen met psychiatrische beperkingen, psychische ingewikkeldheden, mensen met een psychiatrisch label, GGz, geestelijke gezondheidszorg.

4 thoughts on “Over Stichting Perceval

 1. Sorry, het lijkt erop alsof jullie je enerzijds volkomen gecommitteerd hebben aan de psychiatrie (subsidie, reisjes, etc.) en anderzijds wel degelijk weten hoe het allemaal wèl zit. Namelijk dat er helemaal niks van deugt (“stoornissenindustrie”). Om dol van te worden nietwaar?

  • Hoi Oscar,

   Ja, om gek van te worden 🙂 Dit soort tegenstrijdigheden.
   We pretenderen niet te weten hoe het zit, maar denken wel dat het anders kan en soms zelfs zou moeten. Wij committeren ons niet aan de psychatrie maar aan hen die daaronder lijden.

   Misschien kun je mee doen met de volgende Mad Studies-leesgroep en verder discussiëren over tegenstrijdigheden en wel/niet tegen de stoornissenindustrie te zijn.

Laat een antwoord achter aan admin Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *