Peercounselen: ATTENTION IS THE RAREST AND PUREST FORM OF GENEROSITY

Simone Weil

De wederkerigheid in onze dagelijkse communicatie bestaat uit het voeren van een dialoog.

Je wil dat de ander begrijpt wat je bedoelt, je mening deelt, onthoudt wat je vertelt en omgekeerd wil je de ander laten weten dat je hem of haar begrijpt, dezelfde of een andere mening hebt en dat je onthouden hebt wat deze heeft verteld.

Hierdoor is je aandacht verdeeld tussen wat je van de ander wilt wat je de ander duidelijk wilt maken welke ervaring je in het verleden hebt gehad wat je zo dadelijk wilt vertellen etc.

De wederkerigheid in peer counselen bestaat uit gelijke aandacht.

De medewerker geeft je deze aandacht vrij;

Je hoeft geen oordeel te hebben

je hoeft geen advies te geven

je hoeft niet terug te koppelen op een later tijdstip

je hoeft niet te onthouden wat de werker verteld of doet.

Dit geeft je alle ruimte om alleen aandacht te geven en wat de ander vertelt mag je daarna volledig loslaten.

Als werker heb je hierdoor ook alle vrijheid want;

Je hoeft niet te worden begrepen

je hoeft niet aardig te worden gevonden

je hoeft de ander niet te vermaken

je hoeft niet bang te zijn voor het oordeel van de medewerker.

Dit geeft je alle ruimte om eerlijk te zijn en te onderzoeken wat je wilt onderzoeken.

Wat voel ik nu echt

wat houdt me op dit moment nu echt bezig

waar heb ik nu werkelijk behoefte aan

wat kan/wil/ga ik hier mee doen of niet doen.

Ik ervaar beide rollen als een soort yoga voor mijn brein. Als medewerker hoef ik de last van de werker niet te dragen. Alleen mijn aandacht is voldoende en als werker is die aandacht heel fijn en geeft me een veilige ruimte om eerlijk naar mijzelf toe te zijn.

Ingrid de Koster

Hoofdfilm 25 mei: Toon W. is hersteld

Op woensdag 25 mei presenteert stichting Perceval de derde Hoofdfilm van dit jaar: ‘Toon W. is hersteld’. De voorstelling vindt weer plaats in de kleine zaal van LAB 111, Arie Biemondstraat 111 in Amsterdam. We beginnen om 18.30. Na de film is er een Q&A met Toon Walravens zelf en de filmmaker, Rob Deelen.

‘Toon W. is hersteld’ vertelt het verhaal van Eindhovenaar Toon Walravens (54). Het beschrijft hoe Toon opgroeit en in de criminaliteit belandt. Drank, drugs, diefstal en vechtpartijen domineren zijn leven. Na diverse korte detenties krijgt hij aan het begin van de jaren negentig vijf jaar gevangenisstraf als leider van een criminele organisatie. Die straf betekent voor hem de ommekeer.

Toon komt bij de Woenselse Poort in Eindhoven terecht. ‘Daar kreeg ik handvatten om weer grip op mezelf te krijgen. Mijn depressie is niet te genezen, maar ik ben wel hersteld.’ Hij slikt nog altijd medicijnen. ‘Doe ik dat niet, dan heb ik last van stemmingswisselingen, word ik depressief en kan ik zelfs suïcidaal worden.’

Toen Toon uitbehandeld was moest hij de maatschappij weer in. ‘Mensen zijn niet op zoek naar iemand zoals ik. De maatschappij wilde mij niet terug, ‘eens een crimineel altijd een crimineel’.’ Daarom ging hij terug naar de GGzE waar hij nu werkt als ervaringsdeskundige. ‘Daar leerde ik dat, als ik leiding kan geven aan een bende, ik ook op een positieve manier mensen kan leiden.’

Toon Walravens werd in 2013 in Engeland voor zijn werk op het gebied van ervaringsdeskundigheid onderscheiden met de eerste Internationale Redemption & Justice Award.

De film ‘Toon W. is hersteld’ is gebaseerd op het gelijknamige boek dat is geschreven door Arnold Otten.

We hopen je weer te zien bij Lab 111 op 25 mei! Reserveren via dehoofdfilm@stichtingperceval.nl

Sociaal ondernemen en samenwerken met andere herstelinitiatieven

We kijken uit naar de komende jaren. Met ondersteuning vanuit Herstel Dichtbij krijgen we de mogelijkheid om uit te breiden en over drie jaar kan niemand meer om ons heen in Amsterdam. Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid – is een landelijk programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. De eerste lesdag sociaal ondernemen zit er inmiddels op en ook de eerste plenaire kennisdag met de Waterheuvel, Hersteltalent, Huize Fluitekruid en 26 andere herstelinitiatieven was een succes. Met hulp van het Oranjefonds, Mind en het Instituut voor Publieke Waarden creëren we samen een community of practice van zelfregie en herstel. 

De volgende Hoofdfilm op woensdag 30 maart a.s. is Gioia

De eerste Hoofdfilm in Lab 111 was een mooie bijeenkomst. We hebben subsidie gekregen van Fonds voor West om nog vijf avonden te organiseren! Dus graag nodigen we je uit voor woensdag 30 maart, 18.45 in Lab111. De zaal (en bar) gaat om 18uur open en het thema van de avond is het grijze gebied tussen wat we normaal vinden en wat als gek wordt weggezet en de kracht van verbeelding. We vertonen de indrukwekkende en poetische film Gioia en gaan daarna wederom met de maker Laura Verstek en de hoofdpersoon Gioia in gesprek. Prijs: Pay what you can. Aanmelden doe je door te mailen

Nieuwe Mad Studies leesgroep

In maart 2022 start er weer een nieuwe Mad Studies leesgroep. De leesgroep richt zich op de politiek rond gekte. In deze leesgroep bespreken we teksten vanuit het kennisgebied Mad Studies. Mad Studies staat kritisch tegenover het individualiserende perspectief van de psychiatrie. Ben je geïnteresseerd in vragen als: ben ik gek of is de wereld gek? Wat is de relatie tussen seksisme, racisme en psychiatrie? Kan de herstelbeweging fungeren als een vorm van verzet tegen mainstream psychiatrie? In de leesgroep krijg je woorden en ideeën aangereikt om je eigen positie te bepalen over diagnoses, taalgebruik, stigma, hulpverlening, ziekte-inzicht, Mad Pride en andere thema’s.

De leesgroep bestaat uit acht bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 11 maart in de middag: 14.30 tot 17 uur. Vervolgens vindt deze elke tweede vrijdag van de maand ‘s middags plaats (met een zomerstop in juli en augustus). De leesgroep vindt plaats in Amsterdam, buurthuis De Boomspijker, Recht Boomssloot 52, 1011EC Amsterdam. Mochten live bijeenkomsten door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn vindt de leesgroep online plaats.

Kosten zijn in overleg.

Heb je interesse in deelname of verdere vragen? Mail dan naar coordinatie@madstudies.nl.

Charlotte, Grietje en Fela.

Peercounselen

Na een lange aanlooptijd met workshops zijn we in september 2019 begonnen met maandelijks Peercounselen (PC) aanbieden. In maart 2020 kregen we de eerste “intelligente lockdown” en is PC eenmaal niet doorgegaan. Daarna zijn we op Zoom overgegaan. Dat had een paar onverwachte voordelen. Annemarie had een Zoomabonnement en wilde de bijeenkomsten wel hosten, op haar account. Zij was bezig met Co-counselen, de moederorganisatie van Peercounselen en bleek erg betrokken bij PC. Zij werd mede facilitator van PC.

Zoomen bleek prettig voor mensen die wilden counselen maar niet in Amsterdam wonen, of die het moeilijk vinden om hun huis uit te gaan. In de loop van de tijd ontstond er een groepje vaste bezoekers. Eén van hen doet regelmatig mee uit Spanje. Ingrid vond PC zo inspirerend dat ze bij Co-counselen Nederland de basistraining heeft gedaan. Ingrid is nu ook facilitator. Momenteel, tijdens de vijfde lockdown, denken we nauwelijks nog aan fysieke bijeenkomsten, hoewel we ze wel missen.

Met drie jaar ervaring, drie facilitators en de subsidie van Herstel Dichtbij, kunnen we gaan werken aan een Peercounselen 2.0, met meer deelnemers en misschien ook meer bijeenkomsten? We gaan onderzoeken hoe we meer mensen kunnen bereiken en toch ook de kwaliteit en intimiteit die we nu hebben behouden.

Hosten. Voor een Zoombijeenkomst heb je iemand nodig die aan de knoppen zit en de uitnodiging kan versturen. Het mooie van het programma Zoom is dat de host break-out rooms kan creëren, waarin een subgroep kan praten. Dat is fijn voor PC, omdat je je met z’n tweeën kunt afzonderen voor een sessie.

Facilitator betekent ongeveer ‘mogelijk maker’. Wij zijn geen begeleiders en als zeker geen therapeuten. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor diens eigen proces. Wij maken Peercounselen mogelijk door bijvoorbeeld een Zoombijeenkomst aan te bieden of de regels van PC uit te leggen.

Annemarie

Ingrid

Miriam

De Hoofdfilm

De Hoofdfilm: Films en gesprekken over psychische variatie, veerkracht en kwetsbaarheden.

Let op: Nieuwe datum! Woensdag 23 februari gaat door als de maatregelen het toelaten!

Woensdag 26 januari organiseren we (als de coronamaatregelen het toelaten) onze eerste filmavond met nabespreking. We zijn van plan dit maandelijks te doen. We willen met deze avonden bijdragen aan meer begrip voor psychische ingewikkeldheden. Een beweging op gang brengen die reeds gaande is: een beweging van uitspreken en naar elkaar luisteren, van inclusie en van het vieren van de psychische verschillen.
26 Januari in Lab 111 in Amsterdam om 18.30 vertonen we de poëtische documentaire Blue Monday, waarin drie jonge mensen op zoek gaan naar de waarheden en betekenis van hun psychotische belevingen. Aansluitend gaat Susanne Heering in gesprek met filmmaker Ingrid Kamerling, één van de hoofdpersonen van de film, journalist, schrijver en ervaringsdeskundige Jeroen Verkroost en het publiek. Aanmelden kan hier.