Sociaal ondernemen en samenwerken met andere herstelinitiatieven

We kijken uit naar de komende jaren. Met ondersteuning vanuit Herstel Dichtbij krijgen we de mogelijkheid om uit te breiden en over drie jaar kan niemand meer om ons heen in Amsterdam. Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid – is een landelijk programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. De eerste lesdag sociaal ondernemen zit er inmiddels op en ook de eerste plenaire kennisdag met de Waterheuvel, Hersteltalent, Huize Fluitekruid en 26 andere herstelinitiatieven was een succes. Met hulp van het Oranjefonds, Mind en het Instituut voor Publieke Waarden creëren we samen een community of practice van zelfregie en herstel. 

De volgende Hoofdfilm op woensdag 30 maart a.s. is Gioia

De eerste Hoofdfilm in Lab 111 was een mooie bijeenkomst. We hebben subsidie gekregen van Fonds voor West om nog vijf avonden te organiseren! Dus graag nodigen we je uit voor woensdag 30 maart, 18.45 in Lab111. De zaal (en bar) gaat om 18uur open en het thema van de avond is het grijze gebied tussen wat we normaal vinden en wat als gek wordt weggezet en de kracht van verbeelding. We vertonen de indrukwekkende en poetische film Gioia en gaan daarna wederom met de maker Laura Verstek en de hoofdpersoon Gioia in gesprek. Prijs: Pay what you can. Aanmelden doe je door te mailen

Nieuwe Mad Studies leesgroep

In maart 2022 start er weer een nieuwe Mad Studies leesgroep. De leesgroep richt zich op de politiek rond gekte. In deze leesgroep bespreken we teksten vanuit het kennisgebied Mad Studies. Mad Studies staat kritisch tegenover het individualiserende perspectief van de psychiatrie. Ben je geïnteresseerd in vragen als: ben ik gek of is de wereld gek? Wat is de relatie tussen seksisme, racisme en psychiatrie? Kan de herstelbeweging fungeren als een vorm van verzet tegen mainstream psychiatrie? In de leesgroep krijg je woorden en ideeën aangereikt om je eigen positie te bepalen over diagnoses, taalgebruik, stigma, hulpverlening, ziekte-inzicht, Mad Pride en andere thema’s.

De leesgroep bestaat uit acht bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 11 maart in de middag: 14.30 tot 17 uur. Vervolgens vindt deze elke tweede vrijdag van de maand ‘s middags plaats (met een zomerstop in juli en augustus). De leesgroep vindt plaats in Amsterdam, buurthuis De Boomspijker, Recht Boomssloot 52, 1011EC Amsterdam. Mochten live bijeenkomsten door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn vindt de leesgroep online plaats.

Kosten zijn in overleg.

Heb je interesse in deelname of verdere vragen? Mail dan naar coordinatie@madstudies.nl.

Charlotte, Grietje en Fela.

Peercounselen

Na een lange aanlooptijd met workshops zijn we in september 2019 begonnen met maandelijks Peercounselen (PC) aanbieden. In maart 2020 kregen we de eerste “intelligente lockdown” en is PC eenmaal niet doorgegaan. Daarna zijn we op Zoom overgegaan. Dat had een paar onverwachte voordelen. Annemarie had een Zoomabonnement en wilde de bijeenkomsten wel hosten, op haar account. Zij was bezig met Co-counselen, de moederorganisatie van Peercounselen en bleek erg betrokken bij PC. Zij werd mede facilitator van PC.

Zoomen bleek prettig voor mensen die wilden counselen maar niet in Amsterdam wonen, of die het moeilijk vinden om hun huis uit te gaan. In de loop van de tijd ontstond er een groepje vaste bezoekers. Eén van hen doet regelmatig mee uit Spanje. Ingrid vond PC zo inspirerend dat ze bij Co-counselen Nederland de basistraining heeft gedaan. Ingrid is nu ook facilitator. Momenteel, tijdens de vijfde lockdown, denken we nauwelijks nog aan fysieke bijeenkomsten, hoewel we ze wel missen.

Met drie jaar ervaring, drie facilitators en de subsidie van Herstel Dichtbij, kunnen we gaan werken aan een Peercounselen 2.0, met meer deelnemers en misschien ook meer bijeenkomsten? We gaan onderzoeken hoe we meer mensen kunnen bereiken en toch ook de kwaliteit en intimiteit die we nu hebben behouden.

Hosten. Voor een Zoombijeenkomst heb je iemand nodig die aan de knoppen zit en de uitnodiging kan versturen. Het mooie van het programma Zoom is dat de host break-out rooms kan creëren, waarin een subgroep kan praten. Dat is fijn voor PC, omdat je je met z’n tweeën kunt afzonderen voor een sessie.

Facilitator betekent ongeveer ‘mogelijk maker’. Wij zijn geen begeleiders en als zeker geen therapeuten. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor diens eigen proces. Wij maken Peercounselen mogelijk door bijvoorbeeld een Zoombijeenkomst aan te bieden of de regels van PC uit te leggen.

Annemarie

Ingrid

Miriam

De Hoofdfilm

De Hoofdfilm: Films en gesprekken over psychische variatie, veerkracht en kwetsbaarheden.

Let op: Nieuwe datum! Woensdag 23 februari gaat door als de maatregelen het toelaten!

Woensdag 26 januari organiseren we (als de coronamaatregelen het toelaten) onze eerste filmavond met nabespreking. We zijn van plan dit maandelijks te doen. We willen met deze avonden bijdragen aan meer begrip voor psychische ingewikkeldheden. Een beweging op gang brengen die reeds gaande is: een beweging van uitspreken en naar elkaar luisteren, van inclusie en van het vieren van de psychische verschillen.
26 Januari in Lab 111 in Amsterdam om 18.30 vertonen we de poëtische documentaire Blue Monday, waarin drie jonge mensen op zoek gaan naar de waarheden en betekenis van hun psychotische belevingen. Aansluitend gaat Susanne Heering in gesprek met filmmaker Ingrid Kamerling, één van de hoofdpersonen van de film, journalist, schrijver en ervaringsdeskundige Jeroen Verkroost en het publiek. Aanmelden kan hier.

Elke maand: peercounselen bij stichting Perceval

Stichting Perceval gaat weer verder met peer counselen. Elke vierde zaterdag van de maand organiseren we een bijeenkomst peer counselen via Zoom.

Met peer-counselen kun je je hart luchten en positieve veranderingen tot stand brengen in je leven. Het is een strakke vorm waarin je op gelijkwaardige manier met iemand anders werkt aan de dingen die je moeilijk vindt en viert wat goed gaat. De groep is geschikt voor beginners en mensen die het al vaker gedaan hebben

We streven er wel naar om één keer per kwartaal in het echt bij elkaar te komen in de Brouwerij, maar we hebben natuurlijk geen idee hoe het zich gaat ontwikkelen.

Als je nog nooit geweest bent, vinden we het prettig als je dat bij je aanmelding laat weten, ivm de planning van het programma. Je kunt ook altijd een van ons bellen (bijvoorbeeld als je twijfelt of het iets voor je is; als je opziet tegen online bijeenkomen).

De procedure is: meld je aan door te mailen naar: peercounselen@stichtingperceval.nl , met de tekst: ik meld me aan voor aanstaande zaterdag. De dag ervoor ontvang je de link. 

De tijd is van 13.30 – 15.30 uur. Inloggen vanaf 13.15 uur

Wanneer: elke vierde zaterdag 13.30 tot 15.30 (inloggen vanaf 13.15 uur)
Prijs: Pay What You Can, betalen naar draagkracht.
Locatie: Zoom of één keer per kwartaal in Amsterdam

Dit zijn de data voor peer-counseling:
zaterdag 26 september 2020, zaterdag 24 oktober 2020, zaterdag 28 november 2020, in december niet en dan weer vanaf zaterdag 23 januari 2021

Hopelijk tot ziens!