Herstel dicht(er)bij

Dit jaar bestaat stichting Perceval al weer 7 jaar. In 2014 opgezet om alternatieven voor en aanvulling op het reguliere GGZ aanbod te creëren, met ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt: Voor Gekken, door Gekken. Waar iedereen welkom is zonder uitzonderingen.

Met Madstudies (theorie in plaats van therapie), Peercounseling (waar je zelf je eigen therapeut bent als het ware) en bijvoorbeeld Intentional Peer Support, waar het gaat om elkaars blik op de wereld proberen te begrijpen in plaats van helpen, probeert stichting Perceval echt een ander geluid te laten horen. 

Daarnaast blijft het zoeken en vinden van andere, menselijkere manieren om  mensen in een persoonlijke crisis bij te staan een speerpunt, denk aan crisisrespijt en individuele belangenbehartiging.

Voor de komende drie jaar hebben we een mooi projectplan gemaakt en we zijn dan ook trots en dankbaar dat wij zijn geselecteerd om mee te mogen doen met Herstel Dichtbij.

Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND. We willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis gebruik kan maken van een zelfregie- of herstelinitiatief. Maar ook dat deze initiatieven meer kans krijgen op duurzame financiering. Daarnaast werken, experimenteren en leren deelnemers binnen hun eigen praktijk en ook van elkaar.

We worden ondersteund met:

•          Financiële steun
•          Kennisdeling
•          Deskundigheidsbevordering
•          Coaching
•          Onderzoek

De komende drie jaar hopen we ons verder te ontwikkelen en te kunnen pionieren en groeien. Met 14 andere beginnende initiatieven en 15 reeds bestaande organisaties van elkaar leren en uitgroeien tot een netwerk van herstelwerkplaatsen en zelfregiecentra waar ervaringsdeskundigheid en herstel echt centraal staan.  Echt consumerrun dus en wat ons betreft 100% peerrun zeg maar.

En zoals eerder gezegd zijn we ambitieus en eigenzinnig en hebben we nogal wat op onze wensenlijst staan. Zo starten we dit jaar met filmproject “de Hoofdfilm”, komt er weer een nieuwe reeks Mad Studies, willen we Peercounseling verder uitrollen (eerst online en hopelijk na corona ook weer face2face) en we onderzoeken of er een herstelgroep met Ubuntu als uitgangspunt opgezet kan  worden. Daarnaast blijven we zoeken naar andere manieren om mensen in crisis bij te staan, denk aan crisisrespijt, Intentional Peer Support en individuele belangenbehartiging.

Stichting Perceval kijkt uit naar de komende drie jaar (en de jaren daarna) en we houden jullie op de hoogte van onze vorderingen en activiteiten.

Voor nu allegoeds voor in het nieuwe jaar en tot snel!

Floris, Miriam, Grietje, Marlou

2 thoughts on “Herstel dicht(er)bij

  1. Fijn, dat de Stichting Perceval zo’n ambitieus programma kan gaan uitvoeren.
    Jullie zijn van een forse toegevoegde waarde in ” gekkenland “.
    We moeten inderdaad zelf, en met elkaar, beter begrijpen wat er speelt en hoe daar mee om te gaan.

  2. Tekening met 2 rondjes: Heerlijk zo een ‘grafiekje voor gekken’…of is het een tekening die perfect weergeeft hoe kafka-esk heel veel instanties werken?
    Ik word erg blij van zo een tekeningetje. Ook in ons vakgebied (films maken en produceren) komen we het de hele tijd tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *